ผู้บริหาร

พระจันทร์ เขมจาโร
ผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2012
ปรับปรุง 02/10/2013
สถิติผู้เข้าชม 66916
Page Views 84524
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ร่วมโครงการกองทุนบุญวันละบาท
ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนบุญวันละบาท โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ประจำปี ๕๖ (เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว ปีต่อปีครับ) ข้อมูล ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
แม่นิภา อินทะนะ บ้านก่ิวท่ากลาง หมู่ที่ ๗
แม่น้อย วงศ์พรมมา บ้านกิ่วท่ากลาง หมู่ที่ ๗
แม่วิไลพร คุณานนต์ บ้านกิ่วท่ากลาง หมู่ที่ ๗
สามเณรวุฒิฤทธิไกร วงศ์มุด ชั้น ม.๕ วัดสันป่าเปา
พระณัฏฐพงษ์ ฐิตวํโส วัดกิ่วหลวง
หลวงพ่อปั๋น ชยเสโน วัดสันฐาน ๕๐๐ บาท
นายศิริชัย ทองนันไชย
คุณประสิทธิ์ คุณรัชนี ตรียกูล ในเมืองลำปาง ๑,๐๐๐ บาท และแจ้งร่วมทุกเดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
พระเอนกพงษ์ สิริสุวณฺโณ วัดป่าตันหลวง
แม่หนิ้ว ศรีปินตา บ้านป่าตันหลวง
แม่สังวาลย์ เปียงพรม บ้านป่าตันหลวง
สามเณรสลาตัน เตจ๊ะ วัดบ้านหลุก พระนิสิตมจร.ปี๑
คุณพ่อประสาน ต้นมณี บ้านกล้วยม่วง ๔๐๐ บาท
พระสันติสุข ญาณเมธี รก.เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง เลขา จต.หัวเสือ ๑,๐๐๐ บาท
พ่อสุคำ นันตา บ้านสันป่าเปา ๓๐๐ บาท
แม่ชุม นุชนิยม บ้านกิ่วท่ากลาง ม.๗
แม่มาลี ปุกคำ บ้านกิ่วพัฒนา ม.๑๐ ๓๐๐ บาท
พ่อหน้อยจันทร์ดี บุญหอม บ้านท่ากลาง ม.๗ ๕๐๐ บาท
นายจำเริญ วงศ์วัง บ้านกิ่ว ม.๑ ๕๐๐ บาท
หลวงพ่อศรีทูน อนุจารี วัดสันนารินทร์ ๓๐๐ บาท
เจ้าของร้านพิมพ์สวยในเมืองลำปาง ๑,๐๐๐ บาท
คุณครูสมนึก เครือวงศ์
สามเณรฆรบดินทร์ แก้วมารัตน์ ชั้น ม.๑ วันสันฐาน
คุณแม่สร้าง โยธา บ้านหนอง 
สามเณรอนันต์เทพ ปาลัว ชั้น ม.๑ วัดกิ่วหลวง
สามเณรกิตติ จันย้น ชั้น ม.๑ วัดกิ่วหลวง
พระมหาศิริพงศ์ สิริวํโส ผอ.ร.ร.แม่ทะปริยัติศึกษา วัดกิ่วหลวง
นางวรรณภา กองวัน บ้านหัวฝาย
นางสาวพรรณี วงศ์ปัน บ้านด่าน ๑,๐๐๐ บาท
นางระพีร์ กาญจนวณิชย์กุล บ้านหลวง 
คุณหงษ์ทอง วันสูง บ้านแม่วะ ๓๐๐ บาท
นางมัญชุภา สมประสงค์ บ้านเด่น ๕๐๐ บาท
นางบัวซอน สายตุ่นแก้ว บ้านม่อนแสนศรี ๑๐๐ บาท
แม่จันทร์เพ็ญ อินฟู บ้านนาคตแพะ ๑,๐๐๐ บาท
พ่อประยุทธ์ ศรีลอ บ้านป่าจ้ำ ๔๐๐ บาท
สามเณรชัยชนะ ตาบุญ ชั้น ม.๓ วัดแม่ทะหลวง
สามเณรจักรภัทร จักรสุจันทร ชั้น ม.๔ วัดสันฐาน
นายแก้ว นางเพชร ปันคำ บ้านอ้อ ๕๐๐ บาท
สามเณรอรรถวุฒิ ปันคำ ชั้น ม.๕ วัดสันฐาน ๓๐๐ บาท
นางปาริชาต เผ่าพัฒน์ บ้านนาคตแพะ
นางสาวณัฐนิช ธรรมสอน บ้านกิ่วท่าเหนือ ม.๘
แม่ยายผัด บ้านสันป่าเปา ๑๐๐ บาท
คุณประสิทธิ์ คุณรัชนี ตรียกูล ร้านเลเซอร์ในเมืองลำปาง ๑,๐๐๐ บาท (ประจำเดือนกรกฎาคม)
คุณชัยสิทธิ์ ขัดติหิรัญกุล บ้านท่าใต้ หมู่ที่ ๗ ๓๐๐ บาท
หมายเหตุ : ผู้ที่มิได้ระบุจำนวนเงิน เนื่องจากมีความประสงค์รับกระบอกออมบุญ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2556,10:58   อ่าน 238 ครั้ง
โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
E-mail : boyzbit2527@hotmail.com